Rodič – náš partner 

Spolupráca rodičov so školou je nevyhnutným predpokladom lepšieho napredovania dieťaťa.
Celý tím školy si kladie za cieľ otvorene komunikovať s rodičmi a ponúknuť priestor na vzájomné stretávanie a budovanie komunity.
Počas školského roka ponúkame množstvo formálnych aj neformálnych aktivít na spoznávanie sa.

Aktivity s rodičmi našich detí počas roka

⊃ Spoľahnite sa na pravidelné stretnutia učiteľ – rodič – žiak
⊃ Spolupráca na tvorivých aktivitách spolu s deťmi
⊃ Raňajky s vedením v priestoroch našej knižnice
⊃ Knižnica otvorená pre rodičov
⊃ Duchovné obnovy pre rodičov
⊃ Aktivita „Venujte 3 hodiny pre školu“

 

Naši partneri

Akadémia rodiny

Cieľom Akadémie rodiny je posilniť rodičov v ich najdôležitejšej životnej úlohe – v manželstve a rodičovstve. Našim poslaním je  posilniť a podporovať budovanie silných rodín. Už viac ako 10 rokov ponúkame program kurzov zameraných na výchovu a manželstvo.
Okrem kurzov ponúkame účasť na rodinnom týždennom pobyte Rodinné leto a venujeme sa aj publikačnej činnosti.
Viac o Akadémii rodiny si môžete prečítať TU.
 

Kinnarps navrhuje inovatívny školský nábytok a flexibilné interiérové riešenia, ktoré majú významný vplyv na študentov a zamestnancov škôl, to všetko s dôrazom na vysokú kvalitu, udržateľnosť a ergonómiu. Analyzujeme potreby škôl a vyvíjame dostupné vzdelávacie prostredia, ktoré podporujú vzdelávanie a výučbu. Spolu vytvárame úspešné školské prostredie.

Filozofia dizajnu je hlboko zakorenená v našej DNA už od založenia našej spoločnosti v roku 1942, vo Švédsku. Vytvárame riešenia interiérového a nábytkového dizajnu, ktoré pozitívne ovplyvňujú životy ľudí. Srdcom tejto filozofie je jednoduchá súhra estetiky, funkčnosti a udržateľnosti. Vytváranie dizajnu je našou stálou hnacou silou – pre vás a pre budúce generácie.

Súkromná základná umelecká škola, Gagarinova 7, Trenčín 911 01

Súkromná základná umelecká škola v Trenčíne je prvou založenou v portfóliu škôl Jany Michaličkovej, zriaďovateľky škôlky a školy sv. Michala. Súkromná základná umelecká škola, Gagarinova 7, Trenčín úspešne vzdeláva okolo 350 detí ročne vo výtvarnom a hudobnom odbore. Mnohí absolventi pokračujú na stredných školách výtvarného alebo hudobného zamerania alebo na vysokých školách v umeleckých odboroch. V budúcom roku oslávi 20. výročie svojej existencie.

Pre Škôlku a školu sv. Michala poskytuje umelecké zázemie, personálne a odborné poradenstvo pri realizácii umeleckých aktivít. Plánujeme realizovať spoločne množstvo tvorivých dní a výstav.

Cubic Visuals  –  Videoprodukcia

Cubic Visuals dodali našej škole profesionálne spracované videá, ktoré si môžete pozrieť na našej úvodnej stránke.