Školné

Poobedné aktivity

Cenník platný pre nové deti nastupujúce po 10.1.2024

1. Školné pre prvé dieťa: 225 EUR mesačne

Školné počas školského roka je 225 EUR mesačne. Školné zahŕňa denné vzdelávanie v čase rozvrhu základnej školy a Klub škovránkov od 7.00 h do 8:00 hod.

Druhý súrodenec v našej škole má kedykoľvek v budúcnosti  výšku školného -50 EUR. Tretí a ďalší súrodenec kedykoľvek u nás platí 125 EUR mesačné školné.

2. Celodenná strava: 4,50* EUR / deň.

Deťom zabezpečujeme aj desiatu. Ak zostávajú po vyučovaní v Akadémii sv. Michala, tak majú k dispozícii aj olovrant.

Cena stravného sa môže zmeniť.

3. Podmienky školného:

Školné sa v prvom roku uhrádza vopred na 4 mesiace (september – december) do 10 dní od doručenia rozhodnutia o prijatí dieťaťa. V prípade neuhradenia nebude garantované miesto v škole. Školné na ďalšie mesiace školského roka sa uhrádza do 15. dňa v mesiaci vopred. Školné sa uhrádza počas 10 mesiacov v škole. Uhradené školné sa nevracia. Školné sa nemení počas celého pobytu jedného dieťaťa v škole. V prípade zvýšenia školného, toto môže byť aplikované na dieťa, ktoré nastúpi do školy po účinnosti zvýšenia školného.

3. Akadémia sv. Michala: už od 40 EUR mesačne

Deti majú možnosť zostať po vyučovaní v Akadémii Sv. Michala, o. z., ktorá ponúka rozmanitý program, ktorý si môže rodič vyskladať sám podľa časových a finančných možností. 

Anglický jazykový klub –  konverzácia pri hrových a tvorivých činnostiach s rodenou hovoriacou: 40 EUR mesačne (1 deň v týždni/1 hod.)

Francúzsky jazykový klub – konverzácia pri hrových a tvorivých činnostiach: 40 EUR mesačne (1 deň v týždni/1 hod.)

Folklórny krúžok – 40 EUR mesačne (1 deň v týždni/1 hod.)

Staň sa superhrdinom – motivačné stretnutia so známymi osobnosťami 40 EUR mesačne (1 deň v týždni/1 hod.)

Doma varím ja – 40 EUR mesačne (1 deň v týždni/1 hod.)

Školská akadémia – činnosti detí podľa vlastného výberu denne od 14.00 do 17.00: 5 EUR/dieťa/deň (100 eur/mesačne)

Jednotlivé obsahy mimoškolských aktivít si prečítate na webe: www.akademiasvmichala.sk