Prečo vzniká nová škola v centre Bratislavy? 

Otvárame súkromnú školu rodinného typu s katolíckou výchovou detí a ponukou pre mnohodetné rodiny v Bratislave. Ponúkame inovatívne spôsoby vzdelávania v modernej škole za prijateľnú cenu –  tretiemu a ďalšiemu dieťaťu z rodiny garantujeme vzdelanie u nás za symbolickú sumu.
 
Prečo? Zakladateľka školy je sama matka troch detí, ktorá túži ponúknuť kvalitné a hodnotovo orientované vzdelanie svojim deťom a preto svoju energiu vložila do založenia súkromnej Škôlky sv. Michala a teraz pokračuje s otváraním súkromnej základnej školy.
Rozširujeme školskú rodinu. 
Chceme začleniť do svojho spoločenstva žiakov, ich rodičov a príbuzných tak, aby sa vytvorili hlbšie vzájomné vzťahy, budovali komunitu. Naša súkromná základná škola má zámer byť miestom, kde rodič s dôverou privedie svoje deti a tie sa budú prirodzene rozvíjať vo výchovno – vyučovacom procese, ale aj neformálnymi aktivitami s rodičmi („anjelská “ čajovňa, spoločné púte, tvorivé adventné aktivity a pod.). V takto budovanom spoločenstve je možné odovzdávať si hodnoty ľudskosti, vzájomnej lásky k blížnemu, nezištnej pomoci a ochote. Za týmto účelom v našej základnej škole odovzdávajú pedagógovia s podporou rodičov kresťanské hodnoty za súčasného rešpektovania učenia Katolíckej cirkvi.
 
Viac o zakladateľoch si môžete prečítať tu.

 

Dušou školy je náš tím

Mgr. Adriana Šišková,  riaditeľka školy, mentorka

Pedagogička s viac ako 40 ročnou praxou a aprobáciou pre 1.- 4. ročník, predprimárne vzdelávanie a etickú výchovu. Pôsobila ako zástupkyňa a riaditeľka na štátnej ako aj cirkevnej škole. Teraz úročí svoje skúsenosti a vkladá svoje srdce do vedenia novej súkromnej základnej školy.

Láska k dieťaťu a jeho spokojnosť v škole je prvým predpokladom k úspechom. Pocit bezpodmienečného prijatia v kolektíve a zo strany učiteľov umocňuje chuť dieťaťa posúvať sa vpred. Tieto princípy pretavuje do inovatívnych spôsobov vyučovania, ktoré smerujú k jedinému cieľu, a tým je dobro dieťaťa.

Má za sebou mnoho úspešných projektov, ktoré získali ocenenia ako príklady dobrej praxe. Venovala sa aj recenziám učebníc či televíznej tvorbe pre školy. Počas pandémie koordinovala školy v tíme Učíme na diaľku.

V našej novej škole bude aj učiť Vaše deti. Jej láskavý prístup a moderne, zábavne a hlavne efektívne vedené hodiny nabijú vaše deti vedomosťami tak, že sa deti budú každé ráno tešiť do školy. 

Mgr. Alena Petrasová, špeciálny pedagóg

Alenka je mladá talentovaná študentka pedagogiky, ktorá je dušou pri deťoch. 

Absolvovala bakalárske štúdium v odbore liečebná pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. 

Teraz ukončuje magisterské štúdium v odbore špeciálna pedagogika. Je nabitá vedomosťami, ktoré bude pod vedením našich pedagógov aplikovať aj v praxi našej škôlky a školy. Držme jej päste na štátniciach.

Alenka žije folklórom. Našim deťom bude odovzdávať kultúrne dedičstvo našej krajiny, lásku k umeniu a pripomínať dôležitosť histórie našej krajiny.

 

Ak sa túžite stať súčasťou nášho tímu, kontaktujte nás! Výberové konanie máme vypísané na portáli profesia tu.

JUDr. Jana Michaličková, PhD., zriaďovateľka školy a škôlky sv. Michala

Zriaďovateľka školy je matkou troch detí, ktorej veľmi záleží na vzdelaní jej vlastných detí. Vzdelávanie nie je len naberanie vedomostí ale aj pocit prijatia, odovzdávanie hodnôt a priateľské prostredie. Ako právnička a zriaďovateľka ďalšej úspešnej Súkromnej základnej umeleckej školy v Trenčíne sa rozhodla rozšíriť svoje portfólio aj o rodinnú škôlku a preto spolu s Tomášom Kováčikom zakladali Škôlku sv. Michala v roku 2021. Po úspešnom fungovaní v prvom a druhom školskom roku sa otvorili možnosti na rozšírenie školskej rodiny aj o ďalšie pracovisko škôlky ale najmä o inovatívnu základnú školu na Hummelovej 4.

Výučba detí v menších vzdelávacích kolektívoch je budúcnosťou vzdelania. Už dnes musíme pripraviť deti do života najmä zručnosťami a naučiť ich kriticky myslieť, vyhodnocovať, analyzovať, a zorientovať sa v spleti nekonečného množstva informácií. Našim deťom potrebujeme odovzdať predovšetkým hodnoty ľudskosti, vzájomnej pomoci a pocit zodpovednosti. Deti sa majú naučiť využívať svoje talenty v prospech celého ľudstva. V školskom prostredí rodinného typu s individuálnym prístupom si tieto základy osvoja prirodzenou cestou.

Ing, Tomáš Kováčik, PhD., spoluzakladateľ, IT a marketingový poradca

Tomáš Kováčik spoznal, aké vzácne a nie bežné  je také dobro, ktoré jeho deti dostali v katolíckej škôlke, konkrétne v Cirkevnej materskej škole sv. Márie Mazzarellovej v Petržalke. Vďaka nej sa jeho rodina zoznámila s ďalšími rodinami a dodnes rozvíjajú pekné priateľstvá. Roky túžil po tom, aby aj ďalšie deti a rodiny mohli dostávať to, čo jeho rodina, aby vznikali ďalšie katolícke škôlky, kde deti  prirodzeným spôsobom dostávajú vieru a kde vznikajú krásne priateľstvá. Katolícke škôlky vníma aj ako evanjelizačný priestor, priestor, kde možno nielen deťom, ale celým rodinám prirodzene odovzdávať krásu a hodnotu viery..

Mgr. Adriana Šišková, autorka programu