Milí rodičia!

Ak Vás zaujala filozofia našej školy, môžete k nám prihlásiť svoje dieťa práve teraz. Prihlásiť môžete deti prvého až štvrtého ročníka základnej školy.

Prihlásiť môžete aj deti, ktoré už boli prijaté a zapísané aj do inej školy, až do 1.9.2023.

Otvárame dve triedy pre školský rok 2023/2024 od 1.9.2023.

Informujte sa o voľných miestach telefonicky u zriaďovateľky Jany Michaličkovej,  tel. 0949 463 070.

Správy prijímame aj na Whatsapp alebo emailom na info@skolasvmichala.sk.