Moderne zariadená šatňa pre žiakov

Knižnica pre rodičov vo vestibule, na krátke aj dlhé posedenie, komunikáciu s tímom škôlky, ale aj na zapožičanie inšpiratívnych kníh.

Otvorený, svetlý, presklený vzdelávací priestor pre deti v ktorom bude:

– literárne centrum

– hudobné centrum

– matematicko –  vedecké centrum

– prírodovedné centrum

– výtvarné centrum

– relaxačný kútik s tulivakmi pre oddych aj individuálnu prácu s dieťaťom

Dve triedy

Terasa na oddych aj vyučovanie

Kaplnka

Samostatná školská jedáleň