Dear parents!

Ak Vás zaujala filozofia našej školy, môžete k nám prihlásiť svoje dieťa práve teraz.

V tomto školskom roku sme otvotili triedy prvého a druhého ročníka.

Ku 1.9.2024 prijímame deti prvého až štvrtého ročníka na doplnenie tried.

Informujte sa o voľných miestach telefonicky u zriaďovateľky Jany Michaličkovej,  tel. 0949 463 070.

We also accept inquiries through WhatsApp or via email at info@skolasvmichala.sk.